Eerste 2 letters van huwelijksplaatsen.AA , AB , AC , AD , AE , AF , AK , AL , AM , AN , AP , AR , AS , AV , AX , BA , BE , BI , BL , BO , BR , BU , CA , CH , CI , CL , CO , CR , CU , DA , DE , DI , DO , DR , DU , DW , EC , ED , EE , EG , EI , EL , EM , EN , EP , ER , ES , ET , EV , EW , EY , EZ , FE , FI , FO , FR , GA , GE , GI , GL , GO , GR , GU , HA , HE , HI , HO , HU , ID , IJ , IL , IT , JA , JI , JU , KA , KE , KL , KO , KR , KU , KW , LA , LE , LI , LO , LU , MA , ME , MH , MI , MO , MU , NA , NE , NI , NO , NU , OB , OC , OD , OE , OH , OI , OL , OM , ON , OO , OP , OS , OT , OU , OV , PA , PE , PF , PH , PI , PO , PR , PU , RA , RE , RH , RI , RO , RU , SA , SC , SE , SI , SL , SM , SN , SO , SP , ST , SU , SW , TE , TH , TI , TO , TU , TW , UB , UD , UE , UI , UL , UR , US , UT , VA , VE , VI , VL , VO , VR , VU , WA , WE , WI , WO , WU , WY , YE , ZA , ZE , ZI , ZO , ZU , ZW , In totaal 173 huwelijksplaatsen.
-----EINDE---LIJST-----